Rover

Hvad laver rover?

Selvom man er blevet voksen, er det ikke slut med spejderarbejdet. Der findes forskellige arrangementer for rovere, hvor at du kan mødes andre og hygge. Som rover arbejder man selvstændig i klanen, og man vælger selv sin leder, blandt klanens medlemmer.

Hvores klan

I gruppen har vi Klan Kuller, som arbejder ud fra følgende formål.
Klan Kuller har til formål, at give mulighed, for at klanens medlemmer, kan få et sted hvor de kan lave spejderaktiviteter. Klanen vil også skabe erfaringsudveksling og sammenhold på tværs af grupperne i distriktet, samt hjælpe grupperne i distriktet, med at få lavet nogle fantastiske aktiviteter.